top of page

JUDr. Michaela Rittenauerová
soudní překladatelka jazyka českého a anglického 
 

Pracuji zároveň na částečný úvazek jako právnička na odboru mezinárodním trestním Ministerstva spravedlnosti, neustále se tedy pohybuji i v praxi, účastním se legislativního procesu v rámci pracovních skupin Rady EU (justiční spolupráce v trestních věcech), kde je kromě odborných právních záležitostí často řešena i terminologie a jazykové úpravy právních předpisů EU.

 

Jsem absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy, jazykové vzdělání mám završeno složením Státní jazykové zkoušky speciální pro obor překladatelský z anglického jazyka a složením závěrečné zkoušky kurzu Právnické fakulty UK - Doplňkové studium pro překladatele právních textů, které je nezbytným předpokladem pro jmenování soudní překladatelkou.

 

Vedle jazykové stránky tedy rozumím právním textům i věcně, jsem tudíž schopna zajistit maximální možný soulad mezi výchozím a cílovým textem i po právní stránce. 

 

K zajištění co nejvyšší kvality mých překladů využívám speciální překladatelský software SDL Trados Studio 2019.

Neváhejte mi zaslat Vaše konkrétní požadavky, obratem Vám zašlu cenovou nabídku, která se odvíjí od rozsahu výchozího textu a časové náročnosti! 

 

 

Vaše údaje jsou u mě v bezpečí. Překlady zpracovávám v zabezpečeném prostředí, kde nehrozí únik Vašich osobních údajů a rovněž Vaše údaje neposkytuji  třetím stranám. Veškeré mé služby jsou v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů. O všech informacích, které mi v rámci své poptávky po překladu svěřujete, zachovávám přísnou mlčenlivost dle zákona. 

Jsem soudní překladatelka jazyka českého a anglického a ráda Vám pomohu s Vašimi přeshraničními právními vztahy. Překlady vyhotovuji i jako úkony v elektronické podobě s kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu s § 27 zákona 354/2019 Sb. 

Specializace: 

- mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech (evropské zatýkací rozkazy, žádosti podle § 79 ZMJS, evropské vyšetřovací příkazy, žádosti o právní pomoc v trestních věcech, aj.) 

- rozsudky a jiná rozhodnutí či úkony v trestním řízení 

Samozřejmostí jsou i jakékoliv jiné texty, které potřebují ověřený překlad - diplomy, rodné listy, výpisy z RT a jiných rejstříků, veškeré obchodní smlouvy, plné moci a jiné.

Kromě ověřených překladů překládám výhradně vysoce odborné právní texty se zaměřením zejména na legislativu Evropské unie (několik let překládám pro Evropskou komisi). Spolupracuji s několika advokátními kancelářemi.

Další typy dokumentů, které často překládám:

- zákony ČR

- rozhodnutí orgánů veřejné moci ČR a mezinárodních organizací

- jakékoliv smlouvy - nájemní, kupní, pracovní, společenské a jiné

- všeobecné obchodní podmínky

- interní firemní a organizační předpisy, zejm. předpisy týkající se ochrany osobních údajů podle nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

 

 

DSC_0602.jpg
DSC_0588.jpg
Let's Talk
bottom of page