top of page

JUDr. Michaela Rittenauerová

překladatelka odborných právních textů

anglický jazyk - český jazyk

Jsem překladatelka se specializací na odborné právní texty a ráda Vám pomohu s Vašimi přeshraničními právními vztahy.  

Specializace: 

- evropské a mezinárodní právo (včetně mezinárodní justiční spolupráce)

- trestní právo

- občanské a obchodní právo

Jaké typy dokumentů nejčastěji překládám: 

- zákony ČR

- právní předpisy EU

- texty vytvořené orgány EU, včetně Evropského soudního dvora

- zatýkací rozkazy, žádosti o právní pomoc v trestních věcech, rozsudky

- jakékoliv smlouvy - nájemní, kupní, společenské 

- plné moci, výpisy z obchodního rejstříku

- interní firemní předpisy týkající se ochrany osobních údajů podle nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

 

 

Jsem absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy s několikaletou právní praxí na Ministerstvu spravedlnosti, jazykové vzdělání mám završeno složením Státní jazykové zkoušky speciální pro obor překladatelský z anglického jazyka a složením závěrečné zkoušky kurzu Právnické fakulty UK - Doplňkové studium pro překladatele právních textů, které je nezbytným předpokladem pro získání licence soudního tlumočníka.

 

Vedle jazykové stránky rozumím právním textům i věcně, jsem tedy schopna zajistit maximální možný soulad mezi výchozím a cílovým textem i po právní stránce. 

Vzhledem ke specifičnosti právních textů, kdy v případě překladů českých právních textů do angličtiny je dle mého názoru nejvhodnější využít zkušenosti někoho, kdo má znalosti českého právního prostředí, neboť terminologie jednotlivých, zdánlivě stejných právních institutů se může v jednotlivých zemích (právních systémech) lišit, překládám i ve směru čestina - angličtina.

 

K zajištění maximální možné kvality mých překladů využívám speciální překladatelský software SDL Trados Studio 2019.

Neváhejte mi zaslat Vaše konkrétní požadavky, obratem Vám zašlu cenovou nabídku, která se odvíjí od rozsahu výchozího textu a časové náročnosti! 

 

 

Vaše údaje jsou u mě v bezpečí. Překlady zpracovávám v zabezpečeném prostředí, kde nehrozí únik Vašich osobních údajů a rovněž Vaše údaje neposkytuji  třetím stranám. Veškeré mé služby jsou v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů. O všech informacích, které mi v rámci své poptávky po překladu svěřujete, zachovávám přísnou mlčenlivost. 

DSC_0602.jpg
DSC_0588.jpg
Let's Talk
bottom of page